Het SFC daagt uit, ondersteunt en werkt aan de bouwstenen van jouw toekomst.

DAGINDELING

Statuten

* voor vrijwilligers

**  op woensdag: studie van 13.00 – 14.00 uur

*** behalve op woensdag en vrijdag

**** Deze studie is enkel voor externen die zich voor (een) vaste dag(en) inschrijven.