Het SFC daagt uit, ondersteunt en werkt aan de bouwstenen van jouw toekomst.

DEFENSIE & VEILIGHEID

NIEUW VANAF SCHOOLJAAR 2021-2022

PROFIEL
+ -

Elk jaar worden er 4000 vacatures aangeboden bij defensie, de bewakingssector, de brandweer, de politie en het gevangeniswezen. Deze vacatures geraken steeds moeilijker ingevuld. Zie je je toekomst in een veiligheidsberoep in de publieke of private sector? Heb je interesse in een job als bewakingsagent, politieagent, brandweerman, militair, douanier of cipier? Wil je nog op verkenning gaan bij de verschillende jobs om je interesseveld te verbreden en nieuwe ervaringen op te doen voor de toekomst? Dan is de richting Defensie & Veiligheid dus zeker iets voor jou.

Je wordt in de 3de graad gedurende 2 jaar beter geïnformeerd over en voorbereid op de profielen binnen de veiligheidssector. Na deze twee jaar ben je klaar om met een vervolgopleiding te beginnen. Enkele voorbeelden van vervolgopleidingen zijn bachelor Maatschappelijke Veiligheid of bachelor Toegepaste Jeugdcriminologie, bachelor Rechtspraktijk, bachelor Toegepaste Criminologie, bachelor Orthopedagogie.

De richting Defensie & Veiligheid heeft de dubbele finaliteit: ze bereidt voor op hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. Kies je onmiddellijk voor de arbeidsmarkt dan heb je uiteraard een goed opstapje naar de veiligheidsberoepen bij defensie, de bewakingssector, de brandweer, de gevangenissen, de justitiële sector, de douane of de politie.

Het Sint-Franciscuscollege biedt jou volop ruimte om te groeien om de beste versie van jezelf te worden. Dat doen we in een sfeer van verbondenheid. Daarom voorzien we bijvoorbeeld heel wat inspirerende nevenactiviteiten: van een heuse teambuilding tot het bezoeken van de verschillende werkplekken.
En natuurlijk hebben we ook aandacht voor jou als persoon: we vragen veel verantwoordelijkheidszin, maar ondersteunen je zeker individueel op heel wat vlakken.

LESSENTABEL
+ -
Lessentabel Defensie & Veiligheid 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Defensie en veiligheid
(VT Recht, VT Maatschappij en samenleving,
VT Defensie, VT Brandweer, VT Justitie,
VT Politie, werkplekleren)
10 10
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 4 4
Natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 3 3
Wiskunde 3 3
TOTAAL 32 32

Let op: deze lessentabel is onder voorbehoud

TE BEHALEN ATTESTEN
+ -
  • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
  • Getuigschrift hulpverlener
  • Bewijs van succesvolle afronding van de toelatingsproeven als soldaat/matroos bij defensie
  • Modulecertificaten 1 (Administratieve cultuur – houding en gedrag), 2 (Individuele bescherming), 5 (Fysieke paraatheid) en 10 (Levensreddende handelingen) van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweer
  • Attest van slagen in een vergelijkende selectie voor penitentiair bewakingsassistent (vrije keuze van de leerling om deel te nemen aan de selectieproef)

Leerlingen die de opleiding Defensie & Veiligheid met vrucht beëindigen, behalen het diploma secundair onderwijs.

AANMELDINGSPROCEDURE
+ -

De aanmeldingsprocedure bestaat uit verschillende stappen.

Op 21 maart ben je van harte uitgenodigd op onze openschooldag. Op die dag heb je de mogelijkheid om via de website te chatten met de leerkrachten. Zo krijg je snel en duidelijk antwoord op al je vragen.

Kon je er op 21 maart niet bij zijn, geen paniek. Op 30 juni organiseren we deze chatsessie nog een keertje.

Vanaf 19 april kan je je dan officieel aanmelden voor onze richting Defensie & Veiligheid. Je zult vanaf dan de knop ‘aanmelden’ op de website zien verschijnen. Via deze knop kan je een officieel aanmeldingsdocument invullen.

Om je aanmeldingsdossier te vervolledigen, zal je daarna ook volgende documenten, eveneens via de website, moeten uploaden:

  • kopie identiteitskaart
  • uittreksel uit het strafregister finaliteit 596.1.35 bewaking, opleiding agent art 6 lid 1 1ste wet 10 april 1990’.
  • kopie rapport 4de jaar secundair onderwijs
  • medisch attest (ingevuld door de huisarts)

De volgende stap is het intakegesprek. Dit gesprek vindt op 2 momenten plaats: 1 juli en 23 augustus. Indien je alle documenten ingediend hebt, krijg je een mail om je in te schrijven voor dit gesprek. Dag en uur worden nog samen bepaald.

Het intakegesprek wordt afgenomen door de richtingsverantwoordelijken. Tijdens het intakegesprek maak je ons duidelijk wie je bent. Je vertelt over je vooropleiding, je geeft aan wat je kwaliteiten en werkpunten zijn en waarom je gemotiveerd bent om deze richting te volgen.

Je krijgt uiteraard nog constructieve feedback over het verloop van je gesprek. Je wordt dan vanaf 1 september verwacht bij ons op school.