Het SFC daagt uit, ondersteunt en werkt aan de bouwstenen van jouw toekomst.

VEILIGHEIDSBEROEPEN

PROFIEL
+ -

De opleiding heeft een ruim aanbod aan zowel praktische als theoretische activiteiten binnen de sector van veiligheid. Externe lessen en observatieactiviteiten maken deel uit van de opleiding Veiligheid. Op deze wijze krijg je voeling met verschillende praktijksituaties.

Binnen het vak Lichamelijke opvoeding wordt er via verschillende bewegingsdomeinen gewerkt rond vier basiseigenschappen: kracht, snelheid, lenigheid en uithouding. Om je goed voor te bereiden op mogelijke verbale en fysieke conflicten, leer je via de cursus fysieke ontwijkingstechnieken hoe hiermee om te gaan. Het mag duidelijk zijn dat het fysieke aspect zeer belangrijk is, niet in het minst om je voor te bereiden op mogelijke fysieke proeven van de politie of defensie.

In het vak recht kom je meer te weten over de regelgeving die betrekking heeft op het aspect bewaking. Je leert helder rapporteren bij Nederlands en je schaaft je vreemde talen kennis bij in de vakken Frans en Engels. Verder verwerf je meer inzicht in (de professionele omgang met) verschillende culturen dankzij de vakken godsdienst, psychologische, sociale en culturele vorming, communicatievaardigheden en conflicthantering.

Binnen het vak PAV leer je kritisch nadenken, reflecteren over de actualiteit en je scherpt je rekenvaardigheid aan.

Op het einde van het jaar stel je een eindwerk voor aan een jury: de GIP, oftewel de geïntegreerde proef. Deze is een bundeling van opdrachten uit de verschillende vakken, met als rode draad jouw evolutie.

Afrondend word je in deze richting ondergedompeld in de wereld van defensie. Je zult ook ervaring opdoen als voetbalsteward en gemachtigd opzichter. Kortom, je kunt heel wat attesten behalen die je nodig hebt in het werkveld.

LESSENTABEL
+ -
Lessentabel Veiligheidsberoepen 7de jaar
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 4
Nederlands 2
Planning en organisatie 1
Project Algemene Vakken 4
Psychologische, sociale en culturele vorming 1
Recht 5
Toegepaste psychologie 2
Veiligheid: bewaking, defensie, bedrijfseerstehulpverlener 4
Werkplekleren 4
TOTAAL 32
TE BEHALEN ATTESTEN
+ -
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Voetbalsteward
 • Bedrijfseerstehulpverlener
 • VCA-attest
 • Gemeenschapswacht
 • Gemachtigd opzichter
 • Kleine blusmiddelen
 • Vrijwillige deelname PTO
 • Vrijwillige deelname FGA
 • Diploma secundair onderwijs
VERSCHIL MET INTEGRALE VEILIGHEID
+ -

Aan Integrale Veiligheid kun je enkel deelnemen als je een diploma verworven hebt. Daarnaast heb je binnen Integrale Veiligheid de mogelijkheid om de wereld van de politie diepgaander te ontdekken binnen het vak “veiligheidstechniek politie” en vandaaruit ook al de selectieproeven aan te vatten. Dit onderdeel wordt binnen de richting Veiligheidsberoepen slechts beperkt gegeven in de lessen recht. Op die manier ben je deels voorbereid op een job als politieagent. In de richting Integrale Veiligheid wordt eveneens de focus gelegd op het behalen van het attest ploeglid eerste interventie en brandweer. In Veiligheidsberoepen behaal je het attest kleine blusmiddelen.

In beide richtingen maken we een eindwerk. In Veiligheidsberoepen is dit een beroepsgerelateerde GIP (geïntegreerde proef), in Integrale Veiligheid is dit een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan).

Je krijgt binnen de richting Veiligheidsberoepen vakken als PAV en godsdienst. Je krijgt ook een extra uur recht. Voor beide richtingen wordt de focus gelegd op oriëntering, kennisverwerving en fysieke paraatheid. In de richting Integrale Veiligheid zal je vaker zelfstandig abstractere opdrachten en leerstof moeten verwerken, in de richting Veiligheidsberoepen word je hierin meer begeleid.

AANMELDINGSPROCEDURE
+ -

De aanmeldingsprocedure bestaat uit verschillende stappen.

Op 21 maart ben je van harte uitgenodigd op onze openschooldag. Op die dag heb je de mogelijkheid om via de website te chatten met de leerkrachten. Zo krijg je snel en duidelijk antwoord op al je vragen.

Kon je er op 21 maart niet bij zijn, geen paniek. Op 30 juni organiseren we deze chatsessie nog een keertje.

Vanaf 19 april kan je je dan officieel aanmelden voor onze richting Veiligheidsberoepen. Je zult vanaf dan  de knop ‘aanmelden’ op de website zien verschijnen. Via deze knop kan je een officieel aanmeldingsdocument invullen.

Om je aanmeldingsdossier te vervolledigen, zal je daarna ook volgende documenten, eveneens via de website, moeten uploaden:

 • kopie identiteitskaart
 • kopie rijbewijs (indien behaald)
 • uittreksel uit het strafregister finaliteit 596.1.35 bewaking, opleiding agent art 6 lid 1 1ste wet 10 april 1990’.
 • kopie getuigschrift 2de jaar van de 3de graad
 • kopie rapport 6de jaar secundair onderwijs
 • medisch attest (ingevuld door de huisarts)

De volgende stap is het officiële intakegesprek. Deze mondelinge selectieproef vindt op 2 momenten plaats: 1 juli en 23 augustus. Indien je alle documenten ingediend hebt, krijg je een mail om je in te schrijven voor dit gesprek. Je kiest dan welke dag en op welk uur je zult komen.

Je legt op het door jou gekozen moment een mondelinge selectieproef af. In dit gesprek presenteer je jezelf aan de hand van een PowerPoint, Prezi…. Je vertelt wie je bent, wat je vooropleiding is, wat je kwaliteiten en werkpunten zijn, waarom je gemotiveerd bent om deze richting te volgen en hoe je vindt dat jij bij de richting past.

Na dit gesprek vindt ter een toelatingsklassenraad plaats. Hier wordt er beslist of je al dan niet toegelaten wordt tot de richting. Pas na een positieve evaluatie word je ingeschreven voor de richting en word je op 1 september verwacht op onze schoolbanken.